EROSKETA BALDINTZAK

Termino eta baldintza orokor hauek arautuko dute eroslearen edo erabiltzailearen eta Meta Edabeak SL arteko kontratu-harremana:

LINEAKO DENDAREN TERMINOAK

Gunea erabiltzean, erosleak adierazten du gutxienez adin-nagusitasuna duela bizi den estatuan edo probintzian, edo adin-nagusitasuna duela bizi den estatuan edo probintzian, eta ez duela baimenik eman mendeko adingabeetako edozeinek leku hori erabil dezan.

Ezin ditu gure produktuak legez kanpoko edo baimenik gabeko inolako helbururekin erabili, eta, zerbitzua erabiltzean, ezin du bere jurisdikzioko edozein lege urratu (barne, baina egile-zuzenbideko legeetara mugatu gabe).

Ez ditu harrak, birusak edo izaera suntsitzaileko edozein kode transmititu behar.

Baldintza horietako edozein ez betetzeak edo urratzeak zerbitzuak berehala etetea ekarriko du.

Akordio honetan erabilitako tituluak komenigarritasunagatik baino ez dira sartzen, akordioa bera mugatu edo eragiteko ahalmenik izan gabe.

BALDINTZA OROKORRAK

Saltzeko Baldintza Orokor hauek online dendan eskaintzen diren produktuen erosketa eta bidalketa arautzen dute. Horien osagarri, Meta Edabeak SL web orrian ematen dituen beste informazio batzuk emango ditu, hala nola, pribatutasun-politika.

Erabiltzaileak produktuak erosten baditu, Meta Edabeak SL unean-unean argitaratuta dituen erabilera-baldintza eta salmenta-baldintza orokor guzti-guztiei atxikitzen zaie erabiltzailea, erabat eta erreserbarik gabe.

Egindako eskaerak, burutzen diren egunean aplikatu beharreko salmenta-baldintza orokorren arabera arautuko dira.

Meta Edabeak SL eskubidea izango du edonori zerbitzua ez emateko, edozein arrazoi dela medio eta edozein unetan.

Erosleak ulertzen du haren edukia (kreditu-txartelaren informazioa sartu gabe) enkriptatu gabe transferitu daitekeela eta transmisioak (a) inplikatu daitezkeela hainbat sareren bidez; eta (b) aldaketak egin daitezkeela sareak edo gailuak konektatzeko baldintza teknikoetara egokitzeko. Kreditu-txartelen informazioa beti enkriptatuta dago sareen bidezko transferentzian.

Eroslea ados dago ez erreproduzitzearekin, bikoiztearekin, kopiatzearekin, saltzearekin, birsaltzearekin edo ustiatzearekin zerbitzuaren edozein zati, zerbitzuaren erabilera, Zerbitzurako sarbidea edo zerbitzua ematen duen webguneko edozein kontaktu, Meta Edabeaken berariazko idatzizko baimenik gabe.

INFORMAZIOAREN ZEHAZTASUNA, ZEHAZTASUNA ETA GAURKOTASUNA

Meta Edabeak ez da erantzule egingo gune honetan eskuragarri dagoen informazioa zehatza, osoa edo egungoa ez bada. Gune honetako materiala informazio orokorrerako baino ez da ematen, eta ez da horretaz fidatu behar edo erabakiak hartzeko oinarri bakar gisa erabili behar, lehenik eta behin informazio zehatzagoa, osoagoa edo egokiagoa kontsultatu gabe. Gune honetako edozein mendetasun eroslearen ardurapean dago.

Gune honek informazio historikoa izan dezake. Informazio historikoa ez da nahitaez gaur egungoa, eta erreferentziarako bakarrik ematen da. Meta Edabeak-ek edozein unetan webgune honetako edukiak aldatzeko eskubidea du; beraz, erosleak onartzen du bere ardura dela webguneko aldaketak monitorizatzea.

PRODUKTUAK EDO ZERBITZUAK

Zenbait produktu edo zerbitzu sarean bakarrik eskura daitezke webgunearen bidez. Produktu edo zerbitzu horiek kopuru mugatuak izan ditzakete, eta itzultze-politikaren arabera soilik itzuli edo aldatu ahalko dira.

Produktuei buruzko informazioak eta argazkiek produktuei buruzko egiazko informazioa eman nahi dute, nahiz eta, kasu batzuetan, benetako produktuarekiko aldaketa txikiak egon daitezkeen.

Nolanahi ere, haren fitxan jasotako informazioa kontuan hartu beharko da.

Meta Edabeakek eskubidea du eskainitako produktu edo zerbitzuen kopuruak mugatzeko. Produktuen deskribapen edo prezio guztiak edozein unetan aldatu ahalko dira, aldez aurretik abisatu gabe. Halaber, edozein produkturen etenaldia egiteko eskubidea izango du. Leku honetan egiten den edozein produktu edo zerbitzu eskaintza debekatuta dagoen tokian debekatua egongo da.

Produktu-eskaintzen baliozkotasuna izakinen araberakoa izango da. Meta Edabeakek eroslearen eskaeraren balidazioa jasotzen duenean, eskatutako produktuen erabilgarritasuna egiaztatuko du.

Erosleak inprimaki bat bete beharko du nahitaez, eskaera erregistratu eta bidali ahal izateko behar diren datuak jasoko dituena. Horrela, Meta Edabeaken pribatutasun-politika eta salmenta-baldintza orokorrak onartuko ditu.

Eskaera guztiak onartu beharko ditu Meta Edabeakek, eta posta elektronikoaren bidez jakinaraziko du zein den bidalketa-egoera.

Produktua aldi baterako erabilgarri ez badago, Meta Edabeakek eskubidea izango du erabiltzaileari ordezko produktuei buruzko informazioa emateko, produktu horiek erabiltzailearen kalitate eta balio berekoak edo handiagokoak izango direlarik. Iradokitako ordezko produktuen eskaerarik egin nahi ez ezean, eskaera ezeztatuko da, eta ordaindutako zenbateko oro itzuliko zaizu.

Eskaera baten xede den produktu baten izakinak aldi baterako erabilgarri ez egoteak edo behin betiko agortzeak ez du inolako ondoriorik izango gainerako eskaera izapidetzeko eta entregatzeko orduan.

Ez da bermatzen eroslearen itxaropenak betetzen dituenik erositako edo lortutako produktuen, zerbitzuen, informazioaren edo bestelako materialaren kalitateak.

Meta Edabeak ez da arduratzen konpainiarekin zerikusirik ez duten eta pack bateratuetan eskaintzen diren produktuei buruzko produktuen kalitateaz eta informazioaren zehaztasunaz.

PREZIOAK ETA ORDAINKETA

Produktu bakoitzaren prezioa une bakoitzean ezarritakoa izango da, produktuaren adierazpenean akats nabarmenik ez badago. Meta Edabeak prezio guztiak zuzenak direla ziurtatzen saiatzen da beti. Eroslearen eskariko produkturen baten prezioan akatsen bat antzemanez gero, behar besteko aurrerapenaz jakinaraziko zaio erosleari, eta eskaera prezio egokian berrestea edo baliogabetzea erabaki ahal izango du.

Meta Edabeak ez da behartuta egongo erosleari beherago dagoen prezioa duen produkturik ematera (baita Bidalketa Egiaztapena bidali ondoren ere), baldin eta prezioan dagoen akatsa agerikoa eta zalantzarik gabekoa bada eta erosleak arrazoizko moduan aitortu ahal izan badu prezio okerra dela.

Prezioak edozein unetan alda daitezke, baina aurretik ezarritakoa izan ezik, balizko aldaketek ez dute eraginik izango bidalketa-berrespena bidali zaien eskaeretan.

Ordainketa metodo seguruen bidez egin daiteke, kreditu-txartela (Redsys bidez ordaintzeko pasabidea). Meta Edabeak produktuaren jabe izaten jarraituko du osorik ordaindu arte. Beretzat gordetzen du entrega bat egiteari edo eskaera berresteari uko egiteko eskubidea, eskaera osorik edo zati batean ordaindu ez badu, aurreko beste bat ordaindu ez badu edo abian den auzi bat duen beste bat ordaindu ez badu.

EPEAK ETA BIDALKETA-GASTUAK

Eskaerak penintsulako Espainiara bidaltzen dira soilik, eta entregatzeko epeak 2-7 lanegunera bitartekoak dira, kanpo edo indarrezko arrazoiengatik alda daitekeelarik. Beste norako batzuetarako, zuzenean kontsulta daiteke, eta, kasu bakoitzean, eskaeraren kudeaketa eta bidalketa baloratuko dira.

Meta Edabeak 24-48 orduko epean prozesatuko du bidalketa, erosleak eskaera berresteko emaila jasotzen duenetik hasita, asteburu eta jaiegunetan izan ezik; azken horien eskaerak hurrengo lanegunetik aurrera prozesatuko dira.

Bidalketak hirugarren pakete- edo garraio-enpresen bidez egiten dira. “Bidalketa-gastu” gisa kostu erantsia izango dute enpresa horiek ematen duten zerbitzuagatik, eta kostu hori aldatu egingo da enpresa horiek tarifak aldatzen dituztenean. Hala ere, eremu geografikoaren arabera ordaintzeko salbuespenak egin ahal izango dira, edo, hala badagokio, eskaintza bereziak.

BERMEA ETA ITZULKETAK

Aplikagarria den kasuetarako, online-dendaren bidez egindako erosketak Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Errege Dekretuan eta beste lege osagarri batzuetan, Txikizkako Merkataritza Antolatzeko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legean eta kontsumitzaileak atzera egiteko eskubideari buruzko gainerako legerian xedatutakoaren mende egongo dira.

Erosleak 14 egun naturaleko epea izango du, eskaera jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, egindako erosketan atzera egiteko eskubidea baliatzeko, eta Meta Edabeakekin harremanetan jarri beharko du. Kasu bakoitzean, itzulketa, itzulketa edo beste mekanismo batzuk baloratuko dira.

Erosleak, indarrean dagoen kontsumo-araudian xedatutakoaren arabera, ezin izango du atzera egiteko eskubidea erabili bere espezifikazioen arabera egindako produktuetan edo argi eta garbi pertsonalizatutakoetan, ezta, beren izaeragatik, itzuli ezin direnetan edo hondatu edo iraungi daitezkeenetan ere.

Gorabeherarik edo produktu akastunik izanez gero, dagokion moduan jokatuko da, itzulketa, ordeztea, prezioa jaistea edo beste mekanismo batzuk. Kudeaketa horiek ez diote inolako kosturik ekarriko erosleari. Hori bai, posta elektronikoaren bidez jakinarazi beharko du, salgaia jasotzen duenetik bi hilabeteko epean. Halaber, fakturaren zenbakia eta akatsaren xehetasunak eman beharko dira.

Erosleak produktua itzuli nahi badu, egoera onean eta jatorrizko bilgarrian egon beharko du. Ez da onartuko zigilua kendu zaien edo irekita dauden elikadura-artikulurik itzultzea, produktua egoera txarrean dagoenean edo iraungita dagoenean izan ezik. Salgaia jaso eta aurreko baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, produktua itzultzea onartuko da eta haren zenbatekoa itzuli egingo da.

INFORMAZIOA, KOMUNIKAZIOAK ETA JAKINARAZPENAK

Erosleak onartzen du komunikazio gehienak elektronikoak izatea. Kontratu-ondorioetarako, baimena ematen du komunikazio-bide elektroniko hori erabiltzeko, eta onartzen du Meta Edabakek elektronikoki bidaltzen dizkizun kontratu, jakinarazpen eta gainerako komunikazio guztiek betetzen dituztela idatziz egiteko legezko baldintzak. Baldintza horrek ez die eragingo legeak aitortutako eskubideei.

Meta Edabeak eta eskaeren kudeaketan laguntzen duten enpresek beste komunikazio-bide batzuk erabili ahal izango dituzte, erosleak eskaera egitean ematen dituen datuen bidez, ahalik eta zerbitzurik onena bermatzeko.

Erosleak Meta Edabeak jakinaren gainean eduki beharko du arduradunak dituen datu pertsonaletan eta haren helbide elektronikoan gertatzen diren aldaketei buruz, egokitzat jotzen dituen gertaeren berri emateko. Hala, berariaz aitortzen du datu horiek berak eman dituela eta guztiz egiazkoak direla.

Webgunearen bidez emandako informazio pertsonalaren kudeaketa honako Pribatutasun Politikak agintzen du. Pribatutasun Politikaren xehetasunak ikusteko: https://metaedabeak.com/lege-oharra-eta-pribatutasun-politika/

AUKERAKO TRESNAK

Baliteke Meta Edabeak-ek hirugarrenen tresnetarako sarbidea ematea, eta tresna horien gainean ez du erabateko kontrolik edo sarrerarik. Erabiltzaileak aitortu eta onartu egiten du tresna horiek ez dutela kontratu honen berme edo babesik. Meta Edabeak-ek ez du erantzukizunik hirugarrenek emandako tresnak erabiltzearen edo erabiltzearen ondorioz.

Gunearen bidez eskaintzen diren aukerako tresnen erabilera oro eroslearen ardurapean dago, eta tresna horiek hirugarrenen hornitzaileak edo hornitzaileek emateko baldintzak onartu eta ezagutu egin behar ditu.

Baliteke, halaber, etorkizunean zerbitzu eta/edo ezaugarri berriak eskaintzea webgunearen bidez (tresna eta baliabide berriak merkaturatzea barne). Ezaugarri eta/edo zerbitzu berri horiek ere zerbitzu-muga horien mende egongo dira.

BERMEAK BAZTERTZEA; ERANTZUKIZUNA MUGATZEA

Meta Edabeak ez da erantzule izango Interneteko sarearen erabilerarekin zerikusia duten eta erabat kanpokoak diren eragozpen edo kalteengatik.

Indarrean dagoen legeriak baimentzen duenaren barruan, eta Salmentarako Baldintza Orokor hauetan kasu batzuetarako kontrakoa ezartzearen kalterik gabe, Meta Edabeak-ek ez du inolako erantzukizunik onartuko galera hauengatik, jatorria edozein dela ere:

  • Negozioa galtzea;

  • Lortu gabeko irabaziak edo kontratuak galtzea;

  • Sarreren edo salmenten galerak;

  • Aurreikusitako aurrezkiak galtzea;

  • Kudeaketako denbora edo bulegoko ordutegia galtzea

  • Bezeroak datuak galtzea.

Legeak baimentzen duen irismenarekin, berme guztiak baztertzen dira, kontsumitzaile eta erabiltzaileen aurrean legez baztertu ezin direnak izan ezik. Klausula honetan xedatutakoak ez du eraginik izango kontsumitzaile eta erabiltzaile gisa dituzun eskubideetan, ezta kontratuan atzera egiteko eskubidean ere.

Erabiltzaileak onartzen du Meta Edabeak eta haren matrize subsidiarioak kalte-ordainak ematea, defendatzea eta kalterik gabe mantentzea edozein erreklamazio edo demandaren aurrean, abokatuen zentzuzko ordainsariak barne, baldin eta zerbitzu-baldintzak edo erreferentzia gisa jasotzen dituzten dokumentuak ez betetzearen edo edozein lege edo hirugarren baten eskubideak urratzearen ondorioz hirugarren batek egindakoak badira.

ZATIGARRITASUNA

Zerbitzu-baldintza hauetako edozein xedapen legez kanpokoa, deuseza edo beteezina dela erabakitzen bada, xedapen hori eraginkorra izango da aplikatzekoa den legeak baimendutako neurririk handiena lortzeko, eta galdagarria ez den zatia zerbitzu-muga horietatik bereizita dagoela ulertuko da, baina zehaztapen horrek ez dio eragingo gainerako xedapenen aplikagarritasun-baliozkotasunari.

HUTSALTZEA

Amaiera-data baino lehen izandako alderdien betebehar eta erantzukizunek iraun egingo dute akordio hau amaitu ondoren, ondorio guztietarako.

Zerbitzu-baldintza hauek eraginkorrak dira erosleak edo Meta Edabeak amaitu arte. Zerbitzu-terminoak edozein unetan amai daitezke, zerbitzuak jada erabili nahi direla jakinarazita, edo gunea erabiltzeari uzten zaionean.

Meta Edabeak-en iritziz, erosleak huts egiten badu edo huts egin duela susmatzen bada, zerbitzu-baldintza hauen edozein muga edo xedapen betetzean, akordio hau ere edozein unetan amaituko da, aldez aurretik abisatu gabe, eta erabiltzailea izango da, oraindik ere, zor zaizkion diru-kopuru guztien erantzule, amaiera-data barne; eta/edo, ondorioz, zerbitzuetarako sarbidea uka liteke (edo edozein zati).

AKORDIO OSOA

Zerbitzu-baldintza hauetako edozein eskubide edo xedapen baliatzeko edo baliarazteko huts egiteak ez du esan nahi eskubide edo xedapen horri uko egiten zaionik.

Zerbitzuaren baldintza horiek eta gune honetan edo zerbitzuari buruz argitaratutako eragiketa-politika edo -arau horiek eroslearen eta Meta Edabeaken arteko akordio osoa eta ulermena osatzen dute, eta Zerbitzuaren erabilera arautzen dute, eta aurreko edozein akordio, komunikazio eta proposamen edo proposamen garaikide ordezten dute, ahozkoa zein idatzizkoa, bien artean (Zerbitzu-terminoen aurretiazko edozein bertsio barne, baina horretara mugatu gabe).

Zerbitzuaren Baldintza hauek interpretatzeko edozein anbiguotasun ez da idazketa-taldearen aurka interpretatuko.

APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Saltzeko Baldintza Orokor hauek Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako legeriaren arabera arautu eta interpretatuko dira, alderdi guzti-guztietan.

Erosleak berariaz uko egiten dio legokiokeen beste edozein foruri, eta, legeak kontrakoa xedatzen duen kasuetan izan ezik, Bilboko (Espainia) epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren eta eskumenaren mende jartzen da, baldintza horien interpretazioari, aplikazioari eta betetzeari buruz sor daitekeen edozein eztabaida ebazteko, bai eta webgune honen edozein erabileraren ondorioz sor daitezkeen erreklamazioei buruz ebazteko ere.

Meta Edabeak-ek, indarrean dagoen kontsumo-araudiarekin bat etorriz, erosleari gomendatzen dio edozein eztabaida bere bizilekuko Kontsumoko Arbitraje Batzordearen mende jar dezala. Batzorde horren prozedura entzunaldiaren, kontraesanaren, aldeen arteko berdintasunaren eta doakotasunaren printzipioetara egokituko da.

ALDAKETAK ZERBITZUAREN BALDINTZETAN

Zerbitzu-terminoen bertsio eguneratuena edozein unetan berrikus daiteke orrialde honetan.

Erabiltzailearen erantzukizuna da webgunea aldizka berrikustea, aldaketak egiaztatzeko. Zerbitzu-baldintzetako edozein aldaketa argitaratu ondoren web gunean edo zerbitzuan etengabe erabiltzeak edo sartzeak aldaketa horiek onartzea dakar.

HARREMANETARAKO INFORMAZIOA

Online dendari edo salmentarako mugei eta baldintza orokorrei buruzko kontsulta, kexa edo korrespondentzia guztiak helbide honetara zuzendu behar dira: Info@metaedabeak.com

0